Droochsloot
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
Van Deventer 1570
De zeer nauwkeurige plattegrond van Jacob van Deventer van omstreeks 1570. Wie nu met dit stadsplan de Utrechtse binnenstad doorkruist, zal niet verdwalen. Maar zelfs rond 1300 was het weergegeven stratenpatroon in grote lijnen al aanwezig.
Middeleeuwse huizen en erven in Utrecht
door Martin W.J. de Bruijn


Utrecht is niet alleen een van de oudste steden van Nederland, maar is ook een van de best bewaarde. Dit geldt voor het stratenplan van de binnenstad, dat voor het grootste deel nog uit de dertiende eeuw dateert, maar ook voor de huizen en erven. Helaas gaan de meeste schuil achter veel jongere gevels. Verder beschikt Utrecht over omvangrijke archieven, waaruit de geschiedenis van een groot deel van de stedelijke infrasctructuur is af te lezen.

Op deze webpagina vindt u een overzicht van bijdragen aan de geschiedenis van de middeleeuwse huizen en erven:

Infrastructuur

De burcht Trecht


De stadswording van Utrecht

Het bisschopshof in Utrecht


De vicus Stathe

Tussen Rijn en Vecht

De Oudelle


De Pausdam in Utrecht in de Middeleeuwen.
     Een gecompliceerde ontwikkeling


De Bemuurde Weerd. Ontstaan en eerste ontwikkeling


Het tijnsgerecht onder de Lakensnijders in Utrecht

De aanleg van de Drift in Utrecht in 1392/93

Huizen en erven

Achter de Dom 20-24 in Utrecht.
     Een claustraal huis en erf van de Dom


Een claustraal huis van Sint-Jan in Utrecht
     (op het achterterrein tussen Janskerkhhof 16A en 17)


Jeruzalemstraat 8-10 in Utrecht en de hardheid van steen,
     hout en papier


Kromme Nieuwegracht 11/Pieterskerkhof 20.
     Een dertiende-eeuws claustraal huis


Nieuwegracht 6 in Utrecht: één huis, twee jurisdicties

De noordzijde van de Pausdam in de Middeleeuwen

Paushuize in Utrecht


Het Wanthuis Scharlaken (Choorstraat 1-5)

Wed 3A-9 in Utrecht

Het huis Lamparden en het vijfde claustrale huis van Sint-Marie

Het huis van Jan van Scorel aan de Nieuwegracht in Utrecht

Het middeleeuwse huis De Roos (Vismarkt 4-5) in Utrecht

Het huis De Hond (Vismarkt 6-7) in Utrecht


© 2018-2020 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 26 juli 2018; laatst bewerkt 13 mei 2020.