Rivierfront Lekkerkerk
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
Zie ook
Kwartierstaat van Charlotte (Lotty) J.C.
     Broer
Lekkerkerkse families I
Lekkerkerkse families II

Lekkerkerkse families III (pagina in opbouw)
door Charlotte J.C. Broer


Te citeren als: C.J.C. Broer, ‘Lekkerkerkse familiesIII’ (www.broerendebruijn.nl/LekkerkerksefamiliesIII.html, versie van [datum], geraadpleegd op [datum]).De familie Broer
Klaas Broer en Elizabeth Mulder
Klaas Broer en Elisabeth Mulder.


Kinderen uit het huwelijk van Klaas Broer en Elisabeth Mulder geboren:
1. Willem (1874-1953), getrouwd met Adriana Deelen;
2. Dirk (1875-1927), in 1900 getrouwd met Anna Cornelia Mohr;
3. Josina Maria (1876-1958);
4. Cornelis Peter (1878-1954), in 1907 getrouwd met met Francina Maria Modderkolk;
5. Wilhelmina Paulina (geb. en overl. in 1878);
6. Wilhelmina Paulina (1879-1967), in 1904 getrouwd met Abraham Vis;
7. Pieter (geb. en overl. 1881);
8. Pieter (1882-1942);
9. Johanna (1883-1975)  in 1926 getrouwd met Jan Mulder;
10. Antje Adriana (geb. en overl.1885);
11. Antje Adriana (Antejaan) (1886-1974) in 1909 getrouwd met Arie Willem van Tol;
12. Sophia Jacoba (Sophie) (1887-1983);
13. Simonetta (Jeannet) Hendrika (1890-1982);
14. Klasina Paulina (1892-1893);
15. Doodgeboren kind (1893);
16. Klazina Elizabeth (Betsie) (ca. 1895-??), in 1924 getrouwd met Johannes Cornelis Das;
17. Johannes Adrianus (1896-1970).


Spijsfabriek Waddinxveen
Spijsfabriek C.P. Broer te Waddinxveen.

Klaas Broer overleed op 29 januari 1926.

Elisabeth Mulder stierf in 1931, op
15 januari.
De Lekkerkerkse familie Broer heeft haar wortels in Waddinxveen en omgeving.

Klaas Broer was geboren op 11 januari 1849 in Broek bij Waddinxveen, als derde zoon van Willem Broer (1817-1898, houtdraaier en korenmolenaar) en Josina Maria Vis (1822-1904).

Elisabeth Cornelia Mulder werd geboren op 16 februari 1851 in Noord-Waddinxveen. Ze was de dochter van Dirk Cornelisz. Mulder (ca. 1815-1896) en Willempje Stek (1813-1888).

Klaas Broer en Elisabeth Mulder trouwden op 23 oktober 1873 in Waddinxveen en zetten daar een bakkerijbedrijf op. Ook een oudere broer  van Klaas, Pieter Broer (1844-1926), had hier een bakkerij.

Verschillende van de zonen van Klaas Broer en Elisabeth Mulder zouden voorts ook als bakkers of in aanverwante branches (spijsfabriek) werkzaam zijn, in Waddinxveen zelf of elders, zoals bijvoorbeeld de oudste zoon Willem Broer in Lekkerkerk.

Bakkerij Klaas Broer, Waddinxveen
Bakkerij van Pieter Broer en Antje Adriaantje van Eeuwen in Waddinxveen, ca. 1900.

C.P. Broer, Spijsfabriek Waddinxveen
C.P. Broer (links) in het kantoor van de spijsfabriek in Waddinxveen.

Bakkerij Joh. Broer, Waddinxveen
Waarschijnlijk de bakkerij van Johan Broer Kzn. in Waddinxveen. Van rechts naar links: Johan Broer Kzn., de oude Klaas Broer, zittend Nic. Vis, een onbekende man, en Piet Teusen.
Willem BroerKzn. als jongeman
Willem Broer Kzn.

Adriana Deelen
Adriana Deelen


Nicolaas en Dirk Broer Wzn.
Nicolaas en Dirk Broer Wzn., circa 1903.


Nicolaas Broer Wzn.
Nicolaas Broer Wzn., circa 1912.


Opperduit 130, gevelsteen
Gevelsteen in het huis Opperduit 130.

Broodplaatje
Plaatje met de initialen van broodbakker Willem Broer  Kzn., dat onderin een bakblik met het brood werd meegebakken, waardoor de inialen in het brood kwamen te staan.
Willem Broer Kzn. trouwde op 21 mei 1896 in Lekkerkerk met Adriana Deelen.

Adriana Deelen was op 21 januari 1869 in Lekkerkerk geboren als dochter van Dirk Deelen (1830-1910) en Annigje van der Vlist (1827-1901).

Uit het huwelijk van Willem Broer en Adriana Deelen werden geboren:
1. Nicolaas (1897-1971), in 1919 getrouwd met Stijntje Roest (1895-1976);
2. Dirk Adrianus (1898-1899);
3. Dirk Adrianus (1900-??) getrouwd met (1) Johanna van de Meijle, en (2) Bets Langendoen;
4. Elizabeth Cornelia (Bets) (1901-1981), in 1926 getrouwd met Jan van Vliet;
5. Annigje (Annie) (1902-1984), getrouwd met Piet Blanken;
6. Cornelis Pieter (1904-1985), in 1938 getrouwd met Willemina van der Wouden (1904-1999);
7. Jacobus Johannes (Koos) (??-??), getrouwd met Margaretha Roest;
8. Willem (1911-1944) getrouwd met Simonetta Hendrika Catharina (Antoinette) van der Veer.

Suikerwerkfabriek W. Broer Kzn.
Lekkerkerkse fabriek van suikerballen (stroopkussentjes), Opperduit. Op de foto van links naar rechts: Dirk Broer Wz., Cornelis de Bruin (knecht), Willem Broer Kz. en Niek Broer Wz.

Willem Broer en Adriana Deelen en hun gezin
Willem Broer en Adriana Deelen en hun gezin. Staand Dirk, Cor en Nicolaas, zittend van links naar rechts: Bets, Willem Broer, Adriana Deelen, Willem, Koos en Annie, circa 1915.

Opperduit 130
In 1922 lieten Willem Broer en Adriana Deelen naast de suikerwerkfabriek een nieuw huis bouwen, Opperduit 130, waarvoor de eerste steen werd gelegd door de jongste zoon Willem Broer jr. Hier zit Willem Broer Kz. op de bank voor het huis. Naast de hondenkar staat M. Slingerland. Voorts van links naar rechts Koos Broer, vader Singerland, met de bakfiets Nicolaas Broer, Dirk Broer en Cor Broer.

Nicolaas Broer (1917, dienst)

Mobilisatie, 1917. Achterste rij, links: Nicolaas Broer Wzn.
Nicolaas Broer (1917, te paard)
Militairen te paard, 1917. Rechts Nicolaas Broer Wzn.

Nicolaas Broer trouwde op 24 juli 1919 in Lekkerkerk met Stijntje Roest.

Nicolaas Broer was op 20 februari 1897 in Lekkerkerk geboren als zoon van Willem Broer (1874-1953) en Adriana Deelen (1869-1942).

Stijntje was geboren op 22 maart 1895 als dochter van Huig Roest (1866-1901) en Sijgje van der Graaf (1868-1899).

Uit hun huwelijk werden geboren:
1. Huig Sijgbert (1920-1986), gehuwd met Bertha (Bep) de Koning (1924-2007);
2. Willem Adrie (1921-1984), gehuwd met Maria Adriana van Herk (geb. 1924);
3. Dirk Martinus (1923-1997), gehuwd met Eilisabeth Heiltje de Lange (1923-2010);
4. Sijgje Huigerina (1929-2000), gehuwd met Matthijs Bakker (1928-1997);
5. Adriana Elizabeth (1931-2013), gehuwd met Gerrit Hoogenboezem (1933-2014);
6. Nicolaas Cornelis (1932-2004), gehuwd met Neeltje Alida Brakkee (geb. 1935).

Reclame Bakker Broer

Huug, Willem en Dirk Broer
De drie oudste zonen van Nicolaas Broer en Stijntje Roest, van rechts naar links: Huug, Willem en Dirk.

Nicolaas Broer Wzn. te paard, 1938
Nicolaas Broer te paard, op de dijk bij Opperduit, ca. 1938.

Adriana Deelen, op latere leeftijd
Adriana Deelen, op latere leeftijd.
Ze overleed in 1942.

Willem Broer Kzn. als oude man
Willem Broer Kzn. op latere leeftijd.
Hij overleed in 1953.

Brandweer Lekkerkerk
Nicolaas Broer is jarenlang actief geweest bij de Vrijwillige Brandweer in Lekkerkerk. Hier staat hij helemaal links achteraan, met pet.

Bord Brandweer Lekkerkerk
Brandweerliedenvereniging "Door oefening paraat", 30 november 1957.

Stijntje Roest
Stijntje Roest en Nicolaas Broer, circa 1919.

Nicolaas Broer

Nicolaas Broer, broodbakker, circa 1920
Nicolaas Broer Wzn., brood-, beschuit en koekbakker, kennelijk toen Lekdijk of Opperduit nr. 76, later Opperduit 9, samen met zijn jongste broer Willem, ca. 1920.

Opperduit 9 en 7.
Opperduit 9 (en 7)

Koekplank (naar links)

Koekplank (naar rechts)
Set koekplanken.

Familie N. Broer, ca. 1945
Stijntje Roest en Nicolaas Broer met hun gezin, bij hun vijfentwintigjarig huwelijksfeest in 1944. Van links naar rechts staan: Ad, Willem, Huug, Dirk, Sijgje, Nico, en zittend Marie van Herk, met op schoot zoon Nico Wzn., Nicolaas Broer en Stijntje Roest.

In de jaren vijftig woonden Nicolaas Broer en Stijntje Roest in een boerderij van W.H. (Willempie) van der Graaf, Opperduit 304.
W.H. van der Graaf (1914-2010), was een kleinzoon van Jacob van der Graaf Hzn. (1830-1899), die een broer was van Cornelis van der Graaf Hzn. (1838-1930), de grootvader van Stijntje Roest. Willempie van der Graaf en Stijntje Roest waren derhalve achterneef en achternicht van elkaar.

Opa en oma Broer, Opperduit 3014
Nicolaas Broer en Stijntje Roest bij hun huis Opperduit 304, met in de deuropening Willem Broer Kzn.

Stijntje Roest, 80 jaar
Stijntje Roest 80 jaar, maart 1975, met haar kleinkinderen. Achterste rij, van links naar rechts: Nico Broer Dzn., Stiny Bakker, Nico Broer Wzn., Jelleke Broer, Anneke Broer, Lotty Broer, Wil Broer Wzn.; middelste rij, van links naar rechts: Jan Hoogenboezem, Ciska Broer, Nicolette Bakker, Rokus Bakker, Egbert Bakker; en vooraan Nico Hoogenboezem, Stijntje Roest en Jos Broer. Op de foto ontbreekt de oudste kleindochter Tineke Broer.Nicolaas Cornelis Broer


Herinnering aan den doopFamilie Broer-Roest
Familie Broer-Roest, met achteraan van links naar rechts een onbekende dame, Stijntje Roest, Nicolaas Broer en vooraan de jongste kinderen, van links naar rechts Sijgje, Adri en Nico Broer.

Padvinder
Lid van de padvinderij.
Diploma Jeugdwerkleider
Akademie Kerk en Wereld "De Horst", diploma Jeugdwerkleider, 1955.

Diploma Evangelist
Akademie kerk en Wereld "De Horst", diploma Evangelist, 1957.

Belijdenis, in de tuin poseren
Poserend in de tuin van de boerderij Opperduit 304, waarschijnlijk in 1957 na voltooiing van de opleiding aan de Horst in Driebergen.


Speldjes
Behalve het kenteken van Kerk en Wereld "De Horst" is Nico Broer als overtuigd pacifist ook altijd "het gebroken geweertje" blijven dragen.

Ambtenaar in Joure
Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw tot enkele jaren voor zijn dood in 2004 is Nico Broer ook (parttime) ambtenaar van de burgerlijke stand geweest in Joure (eertijds gemeente Haskerland, later Skarsterlân). Hier bij uitzondering optredend in toga.
Nicolaas Cornelis Broer werd geboren op 12 november 1932 te Lekkerkerk als zoon van Nicolaas Broer en Stijntje Roest.

Hij werd gedoopt op 7 mei 1933 in de Nederlands Hervormde Kerk te Lekkerkerk door ds. IJ. van Dijk.

Peuter Nico Broer
Waarschijnlijk wel op de dijk voor het huis Opperduit 9, met pet en pop, circa 1935.


Kleuter Nico Broer
Iets ouder, met een geitje, circa 1936.


School 1938
School aan de Schoolweg. Voor de ingang onder het afdak, de toenmalige eerste klas met juffrouw Tillemans op de foto. Rechts vooraan, zittend, Nico Broer, omstreeks 1938.

Rijkskweekschool Schoonhoven
Rijkskweekschool Schoonhoven.

Getuigschrift De Horst
Getuigschrift Akademie kerk en Wereld "De Horst" in Driebergen, met onder meer de handtekening van W. Banning, 1954.

Op de Horst in Driebergen ontmoette Nico Broer de eveneens daar studerende Neeltje Alida (Nicky) Brakkee, geboren op 12 november 1935 in Utrecht, als dochter van Wilhelm Hendrikus Brakkee en Jansje van Dijk.

Op 10 maart 1959 trouwden Nico Broer en Nicky Brakkkee in Naaldwijk. Het huwelijk werd bevestigd en ingezegend door Ds. F.J. Pop uit Driebergen.

Huwelijk 10 maart 1959
Naaldwijk, 10 maart 1959.

Nico Broer overleed op 25 maart 2004 in Joure en is daar op de begraafplaats Westermar begraven.
Nico Broer, ca. 2000
Nico Broer, circa 2000.


© 2015-2016 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 17 april 2015; laatst bewerkt 29 februari 2016.